Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

ARKIVET

Her er det arkivert oppslag og artikler som tidligere har stått på Skolehjelperens forside.

5-årsjubileum
Den 4. mai 2000 ble domenet skole.no registrert, og nettstedet Skolehjelperen fikk sin fødsel. Det betyr at Skolehjelperen har sitt 5-årsjubileum, og har klart å overleve ellers dårlige "dotcom"-tider. Dette skyldes nok at det har vært et fritidsprosjekt helt fra starten av, og ikke vært avhengig av å måtte tjene penger. I løpet av disse årene har det vært nesten 4 millioner sidevisninger - og flere skal det bli, for det er ingen planer om å legge ned nettstedet med det første.

Nyeste lenker (12. desember 2004)
På matematikk.info er det 655 matteoppgaver for ungdomsskolen med fullstendig og trinnvis gjennomgang av oppstilling og løsningsmåte samt forklaringer. I tillegg er det lagt ut lenke til 3 engelske matematikknettsteder. Det er lagt ut lenke til www.vitenskap.net (Vitenskapsnett) hvor det er lagt opp et diskusjonsforum om realfag, vitenskap og teknologi. Det er lagt ut lenke til en side om "Spansk som fremmedspråk", og videre en lenke til Profe - en side med spanskressurser for lærere, samt til ANPE - Spansklærerforening i Norge. Videre er det lagt ut lenke til Miljostatus.no - en side fra Statens Forurensningstilsyn som tar opp de viktigste miljøtemaene i dagens samfunn. Til slutt er det lagt ut lenke til "Form og farge" - et nyttig nettsted for formgivingsfaget i videregående skole, samt til Hobbykjelleren, en hjemmeside for hobby- og kunstinteresserte.
* Matematikk.info (Matematikk)
* Noen engelske matematikksider (Matematikk)
* Vitenskapsnett (Naturfag)
* Spansk som fremmedspråk (Andre språk)
* Profe - spanskressurser (Mest for lærere)
* ANPE - Spansklærerforening i Norge (Mest for lærere)
* Miljøstatus i Norge (Natur og miljø)
* Form og farge (Kunst og Håndverk)
* Hobbykjelleren (Kunst og Håndverk)

3 millioner sidevisninger (24. oktober 2004)
Søndag 24. oktober 2004 passerte Skolehjelperen totalt 3 millioner sidevisninger siden oppstarten 4. mai 2000. [Statistikk]

Skolenytt
Søk gjennom en mengde aviser og nettsteder på en gang etter nyheter om skole og undervisning! Lenke til to ulike nettsteder for nyhetssøk er lagt inn, i tillegg til lenke til noen av de største avisenes egne skolesider. [Skolenytt]

Samarbeid med dintimeplan.net (19. september 2004)
Nettstedet er nå nedlagt, og samarbeidet derfor avsluttet!
Det er inngått et lenkesamarbeid med dintimeplan.net. Nettstedet tilbyr en gratistjeneste hvor du kan legge timeplanen din ut på nettet. Det er nå slutt på istykkerrevne papirtimeplaner som du aldri finner likevel. Gå bare inn på dintimeplan.net, skriv inn brukernavnet ditt, og vips så har du timeplanen fremme! I forumet vårt er det også lagt til et eget underforum hvor denne tjenesten kan diskuteres. [dintimeplan.net]

Skoler på nettet (Oppdatert 25. juni 2004)
Er det én ting som er sikkert, så er det at skolene bytter nettstedsadresse oftere enn en gjennomsnittslærer bytter skjorte! Det pågår kontinuerlig sjekk av skolelenkene og søk etter nye skolesider. Men det tar ganske lang tid mellom hver gang det er gått gjennom alle skolene, da det er over 3000 grunnskoler som det manuelt skal søkes etter i tillegg til alle de andre skolene. Hvis du vil sjekke din egen skole i skolelistene, kan du nå på en enkel måte rapportere inn feil eller oppdateringer ved å klikke på [!]-knappen som nå er lagt inn til høyre for alle skolene. Dermed vil skolen din kunne bli oppdatert med en gang hvis du har en ny nettadresse å informere om! [Skoler]

Erfaringer fra bruk av Skolelinux (25. januar 2004)
Statskonsult har utarbeidet en rapport som oppsummer erfaringer fra bruk av Skolelinux på fire norske skoler. Rapporten konkluderer med at Skolelinux er velegnet for bruk i skolen, og at Skolelinux er tilpasset de ressurser og kunnskaper som finnes i skolen i dag. Rapporten viser også at det er økonomisk gunstig å benytte Skolelinux som løsning basert på tynne klienter. Rapporten kan lastes ned gratis i pdf-format, eller bestilles i papirformat. [Skolelinux-rapporten]

2 millioner sidevisninger (19. desember 2003)
Torsdag 18. desember 2003 passerte Skolehjelperen totalt 2 millioner sidevisninger siden oppstarten 4. mai 2000. [Statistikk]

Valg 2003: Skolepolitikk (Oppdatert 16. juni 2003)
Skolehjelperen har samlet sammen informasjon om hva slags skolepolitikk de ulike partiene går til valg på i valgåret 2003. Du finner også kontaktinformasjon for de ulike partiene, og hvem som er ansvarlige for partienes skolepolitikk. I tillegg kan du lese hva de mente i 2001. Følg med på om de holder det de lover! [Valg 2003]

Småforandring av designet (14. juni 2003)
Som trofaste lesere sikkert legger merke til, er det foretatt en liten redesign av nettstedet:
* Hovedmenyen er flyttet til toppen av siden i den grå linja (den lå tidligere til venstre)
* Sidene er gjort litt luftigere
* Alle sidene har nå endelsen .php mot tidligere .shtml

Nytt arkiv (14. juni 2003)
I forbindelse med at designet på Skolehjelperen ble oppdatert, ble det også ryddet litt opp her på "Forsiden". En del av oppslagene som tidligere stod her, kan du nå finne i "Arkivet" (som også lagt til som et eget valg fra hovedmenyen). [Arkivet]

Nytt diskusjonsforum (4. mai 2003)
Her kan du lese mer om det nye forumet for skolehjelp som erstattet de gamle diskusjonsgruppene i forbindelse med Skolehjelperens 3-årsjubileum den 4. mai. [Les mer]

Konkurranse (1. mai 2003)
Vinnerne er nå kåret, og reiserapport fra turene begynner å komme inn. Utenriksdepartementet og LNU inviterte ungdom (16-19 år) til konkurranse om det nye Europa. Nå er vinnerne kåret, og de får være observatører under EU-folkeavstemningene i ett av de tre søkerlandene; Ungarn, Litauen eller Slovakia (i april/mai). [Konkurranseresultat og reiserapport]

Avgangskarakterer i grunnskolen (12. januar 2003)
Læringssenteret har lagt ut en oversikt over alle avgangskarakterene for grunnskolen. Dette gjelder både eksamenskarakter og standpunktskarakterer i alle fag. [Les mer]

1 million sidevisninger (21. oktober 2002)
Mandag 21. oktober 2002 hadde Skolehjelperen et lite jubileum. Da passerte nettstedet totalt 1 million sidevisninger siden oppstarten 4. mai 2000. [Statistikk]

Enhetsskolen - Barn i nød! (11. august 2001)
I dagens enhetsskole er det en gruppe barn som det ikke blir tatt hensyn til. Dette er barn som blir understimulerte, og en del av disse blir kraftig understimulerte. [Les mer]

Ferdigskrevne stiler (20. mai 2000)
Er det galt å lenke til steder hvor det er mulig å laste ned ferdigskrevne stiler og andre oppgaver? Eller er det nyttig å kunne lese andres stiler for å bli en bedre stilskriver selv? [Les mer]

Skolehjelperen - Det nye nettstedet (8. mai 2000)
Følg med! Dette er Skolehjelperen, det nye nettstedet for alle som går på skolen, jobber i skolen, eller bare har interesse for hva som skjer og hvordan det står til med skolevesenet i Norge. [Les mer]

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. november 2005 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant