Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Bokanmeldelse: Matte med teskje
Anmeldelse

Anmeldelse |  Innholdsfortegnelse |  Bokinformasjon

 

Matte med teskje

Matte med teskje er en alternativ matematikkbok. Den tar for seg matematikken på ungdomsskolen og første året på videregående skole, og er nå på ett tykt bind på totalt 750 sider. (Tidligere, da Skolehjelperen anmeldte boka, var den fordelt på 2 bind, men ifølge forlaget er de nå slått sammen til ett bind.) Innholdet er delt opp i 42 temaer, som kan leses hver for seg.

Som tittelen på boka antyder, er det forsøkt å forklare matematikken på en detaljert og omfattende måte. I mange av forklaringene er det brukt mange steg for å vise hele tankegangen bak en utregning. Noe av teorien er også forsøkt forklart fra andre synsvinkler enn det som kanskje er vanlig i ordinære mattebøker. Dette kan bety at de som virkelig vil lære seg matematikken, men har problemer med å forstå den vanlige matteboka, her kan få hjelp til å se et problem fra en annen synsvinkel, og kanskje et lys vil gå opp? I og med at boka har samlet pensumet fra hele ungdomsskolen + første året på videregående, synes boka også aktuell for voksne som vil repetere mattekunnskapene sine, ikke minst fordi de forskjellige temaene kan leses hver for seg.

Boka skiller seg også fra en vanlig mattebok på andre måter. For å illustrere ulike matematiske temaer, er boken krydret med matematikkhistorie, utdrag fra romaner, i tillegg til at det er lagt vekt på å velge regneeksempler som viser at matematikken er nyttig i det daglige liv.

Noe negativt kan også sies om boka. Det er ingen farger i boka (bortsett fra på omslaget), og en del av figurene har også noe dårlig kvalitet. Et litt mer "solid" preg på figurene, og kanskje enda flere av dem, hadde vært bra. Med tanke på at boka også kan brukes som et lite "matematisk leksikon", ville bruk av i alle fall en ekstra farge ha hjulpet på bruksgleden og lesevennligheten. Jeg tror heller ikke at jeg liker sidenummereringen. Kapitlene er nummerert med romertall, og sidene er nummerert med dette romertallet i kombinasjon med et vanlig tall som viser hvilken side det er innenfor kapitlet. Hvis jeg for eksempel vil lese om "omvendt proporsjonale størrelser", må jeg slå opp på side XIV-4 (side 4 i kapittel XIV). Dette medfører selvfølgelig at en lærer seg romertallene, men jeg synes likevel at det hadde vært lettere å slå opp på for eksempel side 290. Jeg savner også et alfabetisk ordregister bakerst i boka, slik at jeg enkelt kan finne ut hvor et emne er forklart, uten å måtte bla meg gjennom innholdsfortegnelsen hver gang.

Størstedelen av boka er lest, og det er behagelig lite skrivefeil. I de oppgavene som er kontrollregnet, ser også fasitsvaret ut til å stemme. I ett kapittel ble det referert til noe som ble forklart i "forrige" kapittel, mens det i virkeligheten ikke ble forklart før i et mye senere kapittel. Et par av sidene var også tydeligvis kommet svært skjevt ut i trykken, og bare halve sidene var synlige. Etter informasjon fra forlaget, er imidlertid begge disse problemene allerede tatt hånd om, og rettet opp i senere utgivelser av boka.

Selv om en del av det som er nevnt over vil være med på å trekke ned helhetsinntrykket av boka, er det jo teksten og forklaringene som er det viktigste. Og her synes jeg det er gjort en god jobb. Jeg tror at boka kan være til hjelp for dem som sliter med den vanlige matteboka, men også voksne som vil repetere, kanskje fordi de da lettere kan hjelpe sine egne barn med matteleksene. Også for dem som allerede behersker den matematikken som boka omhandler, kan boka være interessant. For min del var dette en bok jeg kunne "lese" i mye større grad enn en vanlig mattebok som må "forstås". Da jeg gikk på grunnskolen var matte favorittfaget mitt (bortsett fra gym). Det som jeg da spesielt likte, var å regne oppgaver som ikke stod i den vanlige matteboka, og som vi ikke hadde lært på skolen ennå. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde "elsket" denne boka da jeg gikk i sjuende eller åttende klasse (det som het sjette og sjuende da jeg gikk på skolen).

Boka koster 480 kroner, og det er jo en del. Men det er mange sider inkludert i den prisen, og en får teorien presentert på en litt annerledes måte. Det er Skolehjelperens mening at Matte med teskje er ei bok som absolutt har livets rett.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant