Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Skolehjelperen - Det nye nettstedet
8. mai 2000

Følg med! Dette er Skolehjelperen, det nye nettstedet for alle som går på skolen, jobber i skolen, eller bare har interesse for hva som skjer og hvordan det står til med skolevesenet i Norge.

Skolehjelperen er akkurat født, og det er per dags dato derfor ikke særlig mye som tilbys på disse sidene. Men det satses på at dette med tiden skal bli en attraktiv side for alle som har tilknytning til skolen, ikke minst elever. Det er også meningen at dette skal bli en effektiv inngangsport for alle som arbeider i skolen. Også foreldre og andre interesserte (lokalpolitikere?) vil nok finne mye av interesse her senere. Nyheter, diskusjoner, hjelp til skolearbeidet, regler og informasjon, læreplaner, lærebokanmeldelser, og mange veier ut til andre interessante steder på internett, er bare noe av det som planlegges.

Det vil nok ta litt tid før Skolehjelperen kan få noe kvalitetsstempel over seg, men det arbeides for at dette skal bli et bra sted. I mellomtiden kan vi bare be dere om å smøre dere med litt tålmodighet, og finne noen av de andre "skolesidene" som allerede finnes på internett. Noen av disse sidene er nå lagt inn i en liste med lenker.

Så får dere bare ha det bra i disse (aaatsjoo!) pollentider!

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant