Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Lenker til ferdigskrevne oppgaver
20. mai 2000

Det er nå lagt ut noen lenker til forskjellige skolerelaterte nettsteder. Noen av disse er lenker til steder hvor det er mulig å laste ned hjemmestiler og andre typer oppgaver som er lagt ut på nettet. Det er sikkert enkelte som synes det er galt å lenke til slike steder.

Selvfølgelig kan det være slik at enkelte lar seg friste til å levere inn en annens oppgave i sitt eget navn. Men dette er, når en tenker seg litt om, ikke noe annet enn en moderne form for fusk som har forekommet like lenge som oppgaveinnleveringer har eksistert. Om en leverer oppgaven som kusine Kari fra Naboby skrev for to år siden, eller om en laster ned en oppgave skrevet av ukjente Petter fra internett, og leverer den, går vel det ut på det samme? Begge delene er selvfølgelig like galt. Internett gjør bare at utvalget av ferdige oppgaver er større, og at selv den som ikke har noen kusine fra Naboby, også har muligheten til å fuske nå.

Internett er kommet for å bli! Selv om enkelte kunne ønske det, og til og med prøver på det, er det ikke mulig med full sensur av internett. Stiler og oppgaver som blir lagt ut på internett, er derfor også kommet for å bli. Det er ikke noe å gjøre med det. Men er det egentlig så galt?

Ved å lese andres oppgaver, vil en få erfaring i forskjellige måter å uttrykke seg på. Hvis en har en stiloppgave, og leser andres besvarelse på samme stiloppgave, er det klart at en kan få begrunnelser og momenter som en kanskje ikke hadde tenkt på selv. Men det viktige må jo være hvordan en klarer å formulere og uttrykke den informasjonen som en sitter inne med, ikke nødvendigvis hvordan en får tak i den.

Det er med andre ord både negative og positive sider ved å legge besvarelser ut på nettet. Når de først er lagt ut der, er det alltid noen som finner ut hvor de ligger. Det kunne sikkert vært behagelig for noen at færrest mulig fant ut dette, og derfor ikke liker at Skolehjelperen legger ut lenker til disse sidene, og er med på å gjøre dem tilgjengelige for enda flere. Skolehjelperen mener at tilgjengelig informasjon bør være tilgjengelig for alle.

Ved at informasjonen er tilgjengelig for alle, vil kanskje også sjansen for at noen lar seg friste til å fuske ved å levere inn en annens besvarelse i sitt eget navn reduseres. Det kan bli litt av en sjanse å ta, hvis en leverer inn en oppgave som hundrevis av andre allerede har lest på nettet. Og blant de hundrevis er kanskje også den læreren som skal rette oppgaven!

Skolehjelperen mener at ved å legge ut lenker til de sidene hvor det er mulig å laste ned ferdigskrevne oppgaver, er dette faktisk til hjelp for lærere, ved at de lettere kan sjekke hvilke oppgaver som ligger på nettet. Og som nevnt tidligere, mer kunnskap blant lærere om hva som ligger av oppgaver på nettet, vil trolig minske sjansen for misbruk av disse blant elevene. Og med misbruk menes det direkte avskrift. Det å bruke momenter fra en annens oppgave i sin egen besvarelse, bør være noe positivt. Eleven har jo da faktisk gjort en jobb for å få tak i disse momentene!

Kanskje går det også ann å gardere seg noe mot at elever leverer inn en ren avskrift. En mulighet er å gjøre som en skole har gjort (jeg nevner ikke navn). De har rett og slett kuttet hjemmestilene etter at et par stykker ble tatt i å levere inn en oppgave de hadde funnet på internett. Du snakker om lettvint og forkastelig måte å løse problemet på! Faren for at noen kan fuske (som de likevel alltid har gjort ved å levere inn kusine Karis stiloppgave), gjør at da er det like greit at ingen trenger å lære å uttrykke seg skriftlig. Dette læres ikke uten stadig trening.

En metode som høres bedre ut, som er forsøkt, er å endre litt på opplegget, ved at elevene har en eller flere innleveringer før den endelige besvarelsen leveres inn. Disposisjon eller grovkladd kan være eksempler på slike innleveringer.

Det er viktig å tilpasse seg ny teknologi, ikke løpe og gjemme seg, slik som den første skolen som var nevnt har gjort.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant