Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

ENGELSK

Engelsksider |  Andre lenkesamlinger |  Læreplaner

Engelsksider

Get the idea (Tankevekker'n)
Tankevekker'n er en gratis lese/arbeidsbok som kan lastes ned, hvor barna løser oppgaver, gåter og bruker sin fantasi ved å tegne, skrive og fargelegge. Temaet i boken er "Beskjeder". Samtidig hjelper barna hovedpersonen Stian som blir mobbet på skolen. Boken finnes på både norsk og engelsk (i tillegg til islandsk), og kan derfor egne seg både til norsk- og engelskundervisning.

Bentes engelskside
En flott ressursside for engelskfaget, med eventyr, dikt, sanger, aktiviteter, grammatikk, lenker og mye mer. Hovedsaklig beregnet på barneskolen, men mye passer bra for ungdomsskolen også.

Norsk/engelsk kryssord
Her kan du løse små kryssord hvor det er oppgitt norske ord som du skal finne de engelske ordene for. Det følger med egen ordliste over alle ord som er brukt i kryssordet hvis du står fast. Bokstavene blir røde hvis ordet er feil skrevet, slik at du hele tiden kan se om det du har gjort er rett. Egner seg nok best for videregående skole, og kanskje ungdomsskolen hvis du trenger en ekstra utfordring.

Gloser97
Henning Kulanders program for å gjøre glosepuggingen lettere.

Glossist2000
Stian Brattlands program for å gjøre glosepuggingen lettere.

Engelsk-undervisning
Tips og ideer for engelskundervisningen. Mest beregnet for lærere. Prosjektoppgave av Lillian Thoresen ved Høgskulen i Volda.

Superstition in Britain
Et undervisningsopplegg i engelsk for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Birte Indresøvde ved Høgskulen i Volda.

The Essay Organization
Stiler på engelsk. (Nettstedet har engelsk tekst)

Andre lenkesamlinger

Nettgymnaset: Engelsk
Nettgymnasets oversikt over lenker for engelskfaget på vgs.

Nettgymnaset: Great Britain
Nettgymnasets lenker som omhandler engelsk i Storbritannia.

Nettgymnaset: USA
Nettgymnasets lenker som omhandler USA.

Nettgymnaset: In general
Nettgymnasets lenker som omhandler det engelske språks historie, samt om engelsk i andre land.

Nettgymnaset: Grammar
Nettgymnasets lenker som omhandler engelsk grammatikk.

Nettgymnaset: Writing
Nettgymnasets lenker som omhandler det å skrive på engelsk.

Læreplaner

Læreplan - Engelsk på grunnskolen
Læreplan for engelsk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Engelsk", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant