Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

HISTORIE

Historiesider |  Andre lenkesamlinger

Historiesider

Temaweb
Temaweb har en meget bra samling med nettressurser for historie-faget.

Digitalskolen
Lærepakker i historie, fra grunnskolen til universitetsnivå, til fri bruk for dem som ønsker. Utarbeidet ved Historisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Fra sigd til skurtresker
Gårdsdrift før og nå. Prosjektoppgave av Elin Langås ved Høgskulen i Volda.

Hammerfest
Historien til Hammerfest. Prosjektoppgave av Bente Tove Katla ved Høgskulen i Volda.

Akershus
Akershus historie. Prosjektoppgave av Inger Elise Solberg ved Høgskulen i Volda.

Middelalderen
Middelalderen - fra ca år 500 til 1500. Prosjektoppgave av Paal Bergh ved Høgskulen i Volda.

Nasjonalismen
En ressursside om nasjonalisme. Prosjektoppgave av Synnøve Nesvik ved Høgskulen i Volda.

Slaget om Storbritannia
En ressursside om slaget om Storbritannia 1940-1941. Prosjektoppgave av Frode Lorentzen ved Høgskulen i Volda.

Toms historiske verden
De viktigste begivenhetene på jorden er ramset opp kronologisk. Prosjektoppgave av Tom Haug ved Høgskulen i Volda.

Trebåtar på Vestlandet
En ressurside om trebåter på Vestlandet. Prosjektoppgave av Leiv-Arne Øien ved Høgskulen i Volda.

Vikinger
Et undervisningsopplegg om vikingene i Hålogaland. Prosjektoppgave av Berit Martinussen ved Høgskulen i Volda.

Andre lenkesamlinger i historie

Nettgymnaset: Eldre historie
Nettgymnasets oversikt over eldre historie-faget på vgs.

Nettgymnaset: Norge før 1850
Nettgymnasets lenker for Norge før 1850.

Nettgymnaset: Verden før 1850
Nettgymnasets lenker for verden før 1850.

Nettgymnaset: Nyere historie
Nettgymnasets oversikt over nyere historie-faget på vgs.

Nettgymnaset: Norge etter 1850
Nettgymnasets lenker for Norge etter 1850.

Nettgymnaset: Verden etter 1850
Nettgymnasets lenker for verden etter 1850.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant