Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

KUNST OG HÅNDVERK

Form og farge
Nettstedet har informasjon om komposisjon og virkemidler, nyere kunst- og stilhistorie, samt om uttrykk og teknikker for formgivingsfaget i videregående skole.

Hobbykjelleren
En hjemmeside for hobby- og kunstinteresserte

Temaweb
Temaweb har en meget bra samling med nettressurser for kunst og design.

Den kulturelle skolesekken
"Den kulturelle skolesekken" er en nasjonal satsing på mer kunst og kultur i skolen. Målet er å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med, og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Kunstnett
Dette norske kunstnettstedet har blant annet kunstnyheter.

Emaljekunsten i Norge
Temaside om emaljekunsten med oppgavetips. Prosjektoppgave av Linda Låstad ved Høgskulen i Volda.

Kunst i skolen
En side som tar for seg billedkunst for grunnskolen. Prosjektoppgave av Tordis T. Kane ved Høgskulen i Volda.

IT i formgivingsfagene
En side for lærere i formgivingsfag i den videregående skole. Prosjektoppgave av Inger Bjercke ved Høgskulen i Volda.

Lag din eigen kniv
Undervisningsopplegg om å lage en kniv. Prosjektoppgave av Torbjørn Håvik ved Høgskulen i Volda.

Noko for formingstimane
Ideer for formingstimene. Prosjektoppgave av Gunnar Knutsen ved Høgskulen i Volda.

Strikking
Ressursside om strikking. Prosjektoppgave av Sølvi Kittang Alnes ved Høgskulen i Volda.

Læreplan - Kunst og håndverk på grunnskolen
Læreplan for kunst og håndverk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Kunst og håndverk", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

Veiledning
Veiledning til læreplanen for kunst og kultur på grunnskolen.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant