Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

MATEMATIKK

Matematikksider |  Andre lenkesamlinger |  Læreplaner

Matematikksider

matematikk.info
Nettstedet "Matematikk for ungdomstrinnet" består av 655 oppgaver fra alle deler av ungdomsskolens pensum, ordnet etter klassetrinn og emner i læreplanen (L97). Alle oppgavene har fullstendig og trinnvis gjennomgang av oppstilling og løsningsmåte samt forklaringer.

Think again!
"Think again! Seductive math problems for the modern mind." Under dette slagordet presenterer det engelskspråklige nettstedet en ny matematikknøtt hver dag.

Mum
Mathematical Ulterior Motives. Dette engelskspråklige nettstedet inneholder litt av hvert innen matematikken. Sjekk det ut selv!

Free learning of mathematics
"A free, online journal on mathematics education."

matematikk.net
Matematikk.net er et matematikk-nettsted som drives av privatpersoner. Her kan du finne både matematikkleksikonet "Per", samt diskusjonsforum mest beregnet for matematikk på ungdomsskolen og vgs.

matte.no
matte.no - portalen for matematikkressurser på Internett.

matematikk.org
Et nytt matematikknettsted for lærere, elever og foreldre. Universitetene og Norsk forskningsråd med flere står bak nettstedet.

Matematikkens spennende verden
En rekke flotte artikler omkring matematikkens historie.

Vektorregning
En innføring i regning med vektorer. Prosjektoppgave av Oddveig Emdal ved Høgskulen i Volda.

Abelsenteret
Abelsenteret - senter for matematikk og naturvitenskap.

Gamle norske måleenheter
Har du lurt på hvor lang en alen er? Her er en oversikt over alt av gamle norske måleenheter.

Metodetips
Noen tips til hvordan lærere kan lære fra seg bestemte emner i matematikk. Tar for seg "Tall og algebra" og "Geometri". Prosjektoppgave av Olav Solli ved Høgskulen i Volda.

Eventyr og matematikk
Undervisningsopplegg hvor eventyrsjangeren blir brukt i matteundervisningen. Prosjektoppgave av Synnøve Eriksen ved Høgskulen i Volda.

Realfagsparken
En matematikkside fra Kunnskapstorget.

LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen
Interesseforening for matematikkundervisning, matematikkens kår i skolen og matematikk generelt.

Tangenten
Tidsskrift for matematikkundervisning. Oversikt over innholdet i magasinet som kommer ut 4 ganger i året.

Basic Matte!
Et matteprogram fra ITC som passer best for elever fra ungdomsskolen og den videregående skolen. Dette programmet er ikke lenger gratis, og koster 390 kroner for å bruke i ett år. (En demoversjon er gratis.)

Funbrain
En side med små mattespill med forskjellige vanskelighetsgrader for å øve seg. Siden er på engelsk (men matte er likt på alle språk, så spillene burde stort sett være selvforklarende).

Matemania
Matemania er et læremiddel (i flash) hvor matematikk kan læres på en artig måte. Det digitale læremiddelet er mest beregnet for ungdomsskolen, og er utviklet i samarbeid mellom matematikkseksjonen og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen og Caspar Forlag. For å komme inn på sidene for ungdomstrinnet, trengs det brukernavn og passord! Det kan også leses mer om nettstedet her.

Andre lenkesamlinger i matematikk

LAMIS' lenker for 1MX/1MY
"Landslaget for matematikk i skolen" har laget en lenkesamling spesielt tilpasset 1MX/1MY på videregående skole.

Mattelenker
Mysen vgs har samlet en imponerende liste med mattelenker. De fleste lenkene går til sider på engelsk.

Nettgymnaset: Matematikk
Nettgymnasets oversikt over lenker for matematikkfaget på vgs.

Læreplaner i matematikk

Læreplan - Matematikk på grunnskolen
Læreplan for matematikk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Matematikk", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

Veiledning
Veiledning til læreplanen for matematikk på grunnskolen.

Læreplan - Matematikk på vgs
Læreplan for matematikk på den videregående skolen, felles allment fag i alle studieretninger. Velg "Felles allmenne fag" fra menyen, og deretter "Matematikk".

Veiledning - grunnkurs matematikk
Veiledning til grunnkurs i matematikk på den videregående skolen.

Læreplan - Matematikk på vgs, VKI og VKII
Læreplan for studieretningsfaget matematikk i videregående kurs I og II (VKI og VKII) for allmenne, økonomiske og administrative fag.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 12. desember 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant