Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

MUSIKK

DSP
DSP er et nytt norsk program for å lage musikk på datamaskinen. Med DSP kan du jobbe med støy og rene elektroniske lyder, samples og egne opptak. Programmet er gratis, utviklet for bruk på internett, og er godt egnet for bruk i skolen. Det er utviklet med finansiering fra Læringssenteret. Det er laget i JAVA slik at det kan brukes direkte over nettet, eller lastes ned til egen datamaskin slik at det spiller uten å være tilkoblet nettet.

Earplane - Online Hørelære
Earplane er en side med hørelære-oppgaver. Tjenesten er gratis og flerspråklig (velg "norwegian" i rubrikken under "languages"). Registrerte brukere kan konkurrere mot hverandre om høyste poengsum. Nettstedet passer nok best for musikklinje-elever.

Temaweb
Temaweb har en meget bra samling med nettressurser for musikk-faget.

Den kulturelle skolesekken
"Den kulturelle skolesekken" er en nasjonal satsing på mer kunst og kultur i skolen. Målet er å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med, og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Elevene skal komponere?
Undervisningsopplegg for musikklærere som skal lære eleven å komponere (i henhold til L97). Prosjektoppgave av Torbjørn Drotninghaug Moe ved Høgskulen i Volda.

Musikkreisen
Undervisningsopplegg for grunnskolen hvor drama, sang og musikk kombineres med ulike musikksjangere som pop, rock og klassisk med flere. Prosjektoppgave av Geir Flatøy ved Høgskulen i Volda.

Folkemusikk
Temaside om folkemusikk. Prosjektoppgave av Mohamed El Mourabit ved Høgskulen i Volda.

Musikk for ungdomsstrinnet
Ressursside for musikk på ungdomsskolen med hovedvekt på jazz og litt blues. For lærere eller elever som vil lære mer. Prosjektoppgave av Dagfinn Grønvik ved Høgskulen i Volda.

Musikkhistorie
Noen undervisningsopplegg i musikk, i hovedsak for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Alf Erik Ekren ved Høgskulen i Volda.

Rockens historie
Temaside som tar for seg rockens historie. Prosjektoppgave av Lars-Petter Garen ved Høgskulen i Volda.

Læreplan - Musikk på grunnskolen
Læreplan for musikk på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Musikk", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant