Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

NATUR OG MILJØ / NATURFAG
FYSIKK / KJEMI / BIOLOGI

Fagsider |  Rapporter |  Andre lenkesamlinger |  Læreplaner

Fagsider

Vitenskapsnett
På www.vitenskap.net er det lagt opp et diskusjonsforum om realfag, vitenskap og teknologi.

Miljøstatus i Norge
Miljostatus.no driftes av Statens Forurensningstilsyn (SFT), men ligger under Miljøverndepartementet. Nettstedet gir både oversikts- og bakgrunnsinformasjon om de viktigste miljøtemaene i dagens samfunn.

Energiveven
Nettstedet er for både elever og lærere, og vil være et nyttig hjelpemiddel under prosjekt- og temaarbeid. Forslag til 12 eksperimenter/forsøk er beskrevet i detalj, og et energileksikon inneholder 50 viktige ord og begreper knyttet til energi. Det er spill og oppgaver, og pekere til andre nettsteder om energi. I tillegg kan lærere hente ideer og undervisningsopplegg ved å gå inn på lærerrommet.

Solsystemet
Et nettsted om, ja du gjettet rett, solsystemet. Inneholder blant annet bilder og informasjon av solen og planetene.

Den Sorte Hånd
Et dansk nettsted som har en del om biologi/kjemi (og også litt data).

fysikknett.no
Nettstedet fysikknett.no er en side i regi av Norsk Fysisk Selskap som omhandler moderne fysikk.

Fugleskole
Fugleskole er et nettsted som i hovedsak tar for seg to emner; fuglefôring og fuglekasser. Nettstedet er utviklet på avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. Det kan også leses mer om nettstedet her.

Plankton
Planktonweb er et nettsted som forklarer om plankton. "Plankton er en fellesbetegnelse på mikroskopiske organismer som lever i åpne vannmasser", kan det leses på forsiden. Nettstedet er utviklet ved Høgskolen i Bergen.

Marine naturtyper
Her kan du lære mer om livet i fjæra, og litt til.

SkogsNorge
Et nettsted som tar for seg den norske skogen (skogbruk og skogindustri). Her er det også mulig å spørre en skogforsker hvis det er noe du lurer på!

Kongleposten
En nettavis om skog og natur. Spesielt tilrettelagt for mellomtrinnet på barneskolen.

Norsk Fysikklærerforening
Foreningen skal fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. Blant annet med eksamensoppgaver, Fysikk-OL, simuleringer og lenker til andre fysikksider.

Energikilder
Faktaside om de fleste energikildene. Mest beregnet for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Odd Arne Hemmingstad ved Høgskulen i Volda.

Enøk
En side om det å spare på energien; enøk-tiltak. Prosjektoppgave av Jarle Hessevik ved Høgskulen i Volda.

Ozon og drivhuseffekten
Et studieopplegg for ungdomsskolen som tar for seg både Ozon og drivhuseffekt. Prosjektoppgave av Ivar-Tore Pedersen ved Høgskulen i Volda.

Du og jeg ligner grisen
Et undervisningsopplegg om disseksjon av en gris, og hvordan grisens hjerte, blodårer etc. har mange likhetstrekk med tilsvarende for et menneske. Prosjektoppgave av Gjermund Eikli ved Høgskulen i Volda.

Livet i fjæra
Et undervisningsopplegg for 4. klasse og oppover om livet i fjæra. Prosjektoppgave av Torhild Johannessen ved Høgskulen i Volda.

En skoledag i fjæra
Enda et undervisningsopplegg for - ja nettopp - en skoledag i fjæra. Prosjektoppgave av Einar Johnsen ved Høgskulen i Volda.

Hjort og skog
Et undervisningsopplegg om hvordan hjorten lever og hvordan den er avhengig av kulturskogen på Vestlandet. Prosjektoppgave av Lars Joranger ved Høgskulen i Volda.

Menneskekroppen
Et undervisningsopplegg om menneskekroppen. Prosjektoppgave av Asbjørn Saarheim ved Høgskulen i Volda.

Trær i Norge
En faktaside og undervisningsopplegg om viltvoksende trær i Norge. Prosjektoppgave av Dagfinn Engen ved Høgskulen i Volda.

Zoologisk systematikk
Et sammendrag av emnet zoologisk systematikk, og er mest ment for naturfaglærere. Prosjektoppgave av Stein Inge Bjorli ved Høgskulen i Volda.

Astronomi
Et undervisningsopplegg om stjernehimmelen. Prosjektoppgave av Elisabeth Hage Haugen ved Høgskulen i Volda.

Universet
Et undervisningsopplegg om universet, mest beregnet for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Andreas Hauge ved Høgskulen i Volda.

Missing links - Alive!
Menneskets utviklingshistorie, sett fra et vitenskapelig ståsted.

Værvarslet for Norge
Meteorologisk institutt (met.no) gir deg det norske værvarslet.

Vær for hele kloden
Sjekk været hvor som helst i verden.

The Nine Planets (engelsk)
Informasjon om solsystemet.

Rapporter

Norsk Skoleforum
En mengde rapporter i naturfag, fysikk og kjemi. Nettstedet inneholder også stiler.

StudentTorget
Søk etter naturfagsrapporter (sammen med stiler).

Anders sin skoleside
Inneholder noen naturfagsrapporter (nederst på siden) i tillegg til en del stiler.

Naturfagsrapporter
Rapporter i naturfag grunnkurs på videregående skole.

Andre lenkesamlinger

Nettgymnaset: Naturfag
Nettgymnasets oversikt over lenker for naturfag på vgs.

Nettgymnaset: Fysikk
Nettgymnasets lenker for fysikkfaget på vgs.

Nettgymnaset: Kjemi
Nettgymnasets lenker for kjemifaget på vgs.

Nettgymnaset: Biologi
Nettgymnasets lenker for biologifaget på vgs.

Læreplaner i natur- og miljøfag

Læreplan - Natur- og miljøfag på grunnskolen
Læreplan for natur- og miljøfag på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Natur- og miljøfag", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

Veiledning
Veiledning til læreplanen for natur- og miljøfag på grunnskolen.

Læreplaner - Naturfag/Biologi/Fysikk/Kjemi på vgs
Læreplaner for naturfag, biologi (2BI og 3BI), fysikk (2FY og 3FY) og kjemi (2KJ og 3KJ) på den videregående skolen.

Veiledning - grunnkurs naturfag
Veiledning til grunnkurs i naturfag på den videregående skolen.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant