Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

RELIGION / KRL

Religionsider |  Andre lenkesamlinger |  Læreplaner

Religionsider

qumran.no
Nettstedet qumran.no handler om "Dødehavsrullene," Bibelen, antikk jødedom og tidlig kristendom.

KRL-lærebok
Interaktive lærebøker i KRL-faget for ungdomstrinnet, og KRL-fagressurser for de andre klassetrinnene på grunnskolen.

Hinduismen
En tekst om hinduismen.

KRL
En side om KRL-faget fra Høgskolen i Vestfold.

Martin Luther
En temaside om Martin Luther av Arild Johansen.

Gudstjenesteprosjekt
Undervisningsopplegg hvor elevene lager sin egen gudstjeneste. Opplegget er utprøvd med stort hell i følge forfatteren. Prosjektoppgave av Alf Erik Ekren ved Høgskulen i Volda.

Andre lenkesamlinger

Nettgymnaset: Religion
Nettgymnasets oversikt over lenker for religionsfaget på vgs.

Nettgymnaset: Livssyn
Nettgymnasets lenker som omhandler ulike filosofiske og ikke-religiøse livssyn.

Nettgymnaset: Etikk
Nettgymnasets lenker som omhandler etikk.

Nettgymnaset: Konfesjonskunnskap
Nettgymnasets lenker som omhandler ulike kirkesamfunn.

Nettgymnaset: Jødedommen
Nettgymnasets lenker som omhandler jødedommen.

Nettgymnaset: Hinduismen
Nettgymnasets lenker som omhandler hinduismen.

Nettgymnaset: Buddhismen
Nettgymnasets lenker som omhandler buddhismen.

Nettgymnaset: Islam
Nettgymnasets lenker som omhandler islam.

Nettgymnaset: Kristendommen
Nettgymnasets lenker som omhandler kristendommen.

Læreplaner

Læreplan - KRL på grunnskolen
Læreplan for KRL (Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering) på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

Veiledning
Veiledning til læreplanen for KRL (Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering) på grunnskolen.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant