Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SAMFUNNSFAG

Fagsider |  Andre lenkesamlinger |  Læreplaner

Fagsider

Skole og landbruk
Akershus bondelag har et nettsted med informasjon om landbruk, beregnet for barn.

Avis i skolen
En fin og nyttig side for å lære seg om hvordan en avis lages. Kanskje skolen eller klassen din har planer om å starte en skoleavis, eller kanskje dere allerede lager en. På dette nettstedet skulle du finne det du trenger av informasjon.

Gratis læremidler i samfunnslære
Læremidlene for VK1-faget i samfunnslære ligger nå gratis på nettet. Totalt er det 3 nettsteder som tar seg av de gratis læremidlene i samfunnsfaget.
* Samfun.net (PS! Denne tjenesten koster nå penger!)
* SPN - Samfunnslære På Nett
* S-vev

Lenker - samfunnsfagene
En samfunnsfags-portal.

Nå teller vi deg også!
Statistisk sentralbyrå har utviklet et undervisningsopplegg for mellomtrinnet (5-7 klasse) i forbindelse med Folke- og boligtellingen 2001. Opplegget består av tre deler som tar for seg ulike tema. Elevene kan være med i en skoleundersøkelse med "eget" skjema som de kan sende inn til SSB for databehandling. De får se gamle folketellingsskjemaer, og ser nærmere på boligforhold og familiesituasjonen når deres besteforeldre og foreldre var barn. De får også sett nærmere på Norge og sammenlignet seg med andre land i Europa og resten av verden. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål.

Rusgiftundervisning i skolen
Forbundet Mot Rusgift har utarbeidet hjelp til rusgiftsundervisning både for grunnskole og videregående skole.

ANT - Alkohol Narkotika Tobakk
Et undervisningsopplegg om rusmidler, beregnet for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Nina Emanuelsen Sørensen ved Høgskulen i Volda.

Bli kjent med kommunen
Et hjelpemiddel for grunnskolen for å bli bedre kjent med hva en kommune er. Prosjektoppgave av Jorunn Birkeland ved Høgskulen i Volda.

Downs syndrom
En ressursside om Downs syndrom. Prosjektoppgave av Stein Gøran Karlsen ved Høgskulen i Volda.

Rådgjevar-sida
En side som omhandler ungdommers valg av hva de skal bli. Prosjektoppgave av Bjørn Fjeldheim ved Tysværvåg skule.

Fiske og sjøbruk
Undervisningsopplegg for mellomtrinnet som omhandler fiske og sjøbruk. Prosjektoppgave av Aud Hanne Otnes ved Høgskulen i Volda.

Olympiske Leikar - før og no
Et undervisningsopplegg for mellomtrinnet som omhandler historien til de Olympiske Leker. Prosjektoppgave av Hilde Lødøen ved Høgskulen i Volda.

Raumabanen
En faktaside om Raumabanen; Møre og Romsdals eneste jernbane. Prosjektoppgave av Odd Bjørn Alnes ved Høgskulen i Volda.

Slektsgranskning
En temaside om slektsgranskning. Prosjektoppgave av Olav Myklebust ved Høgskulen i Volda.

Våre hjelpere i samfunnet
Et undervisningsopplegg for mellomtrinnet som omhandler brann-, politi- og helsevesenet. Prosjektoppgave av Bjørn Martinsen ved Høgskulen i Volda.

Den store Samfunnsfagsida
Saltdal videregående skole har et nettsted med mange samfunnsfaglige ressurser.

Skoleveven
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har bygget opp en Internettjeneste for skoleverket, kalt Skoleveven.

The Viking Network
En side om vikingene.

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå har "haugevis" av statistikker.

Norsk folkemuseum
Nettstedet til Norsk folkemuseum. De har en egen skoletjeneste (velg fra menyen), med eget undervisningsopplegg for hvert klassetrinn.

Andre lenkesamlinger

Nettgymnaset: Samfunnsfag
Nettgymnasets oversikt over lenker for samfunnsfaget på vgs.

Nettgymnaset: Kultur
Nettgymnasets lenker som omhandler kultur.

Nettgymnaset: Økonomi
Nettgymnasets lenker som omhandler økonomiske organisasjoner og intstitusjoner.

Nettgymnaset: Internasjonalt
Nettgymnasets lenker som omhandler internasjonal politikk og samfunnsliv.

Nettgymnaset: Politikk og samfunnsliv
Nettgymnasets lenker som omhandler norsk politikk og samfunnsliv.

Nettgymnaset: Organisasjoner
Nettgymnasets lenker som omhandler både interesseorganisasjoner og humanitære og kulturelle organisasjoner.

Nettgymnaset: Lov og rett
Nettgymnasets lenker som omhandler juridiske forhold i det norske samfunnet.

Nettgymnaset: Offentlig info
Nettgymnasets lenker som omhandler offentlig informasjon.

Nettgymnaset: Politiske partier
Nettgymnasets lenker til de politiske partiene.

Læreplaner

Læreplan - Samfunnsfag på grunnskolen
Læreplan for samfunnsfag på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Samfunnsfag", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant