Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

TYSK, FRANSK OG ANDRE SPRÅK

Fagsider |  Andre lenkesamlinger

Fagsider

Spansk som fremmedspråk
"Visste du at det er flere spansktalende enn engelsktalende i verden? Visste du at spansk har tredjeplassen på Internett og at prosentandelen øker?"

A tu aire 1
Nettstedet inneholder interaktive språkøvinger i spansk grammatikk for nybegynnere, blant annet kryssord. I utgangspunktet må det betales for denne tjenesten, men noen øvinger er merket med "en demo", og er gratis. Blant annet kan du gå rett inn på en fri samling med kryssord og "puzzles" til spanskundervisning på tre nivåer her. Det er meningen at denne samlingen skal vokse.

Le Point du FLE
"Le Point du FLE" er et nettsted hvor du kan øve deg i fransk grammatikk og andre oppgaver, og er beregnet for personer med fransk som fremmedspråk. All tekst står på fransk, så du må altså allerede kunne noe fransk for å bruke tjenesten. Nettstedet kan brukes i klasserommet eller til selvstudier.

Oppgaver i tysk
Kragerø vgs har laget noen program i tysk grammatikk og tyske gloser. Programmene kan kjøres fra nettsiden deres.

Gloser97
Henning Kulanders program for å gjøre glosepuggingen lettere.

Glossist2000
Stian Brattlands program for å gjøre glosepuggingen lettere.

The Essay Organization
Stiler på tysk. (Nettstedet har engelsk tekst)

Andre lenkesamlinger

Nettgymnaset: Tysk
Nettgymnasets oversikt over lenker for tyskfaget på vgs.

Nettgymnaset: Tyskspråklige land
Nettgymnasets lenker som omhandler de tyskspråklige land: Tyskland, Sveits og Østerrike.

Nettgymnaset: Tyske medier
Nettgymnasets lenker som omhandler tyske medier (TV, aviser og magasiner).

Nettgymnaset: Spansk
Nettgymnasets oversikt over lenker for spanskfaget på vgs.

Nettgymnaset: Spansk litteratur
Nettgymnasets lenker som omhandler litteratur fra spansktalende land.

Nettgymnaset: Spansktalende land
Nettgymnasets lenker som omhandler de ulike spansktalende land.

Nettgymnaset: Spanske språkstudier
Nettgymnasets lenker som omhandler spanske språkstudier for elever og lærere.

Nettgymnaset: Spanske medier
Nettgymnasets lenker som omhandler medier fra spansktalende land (aviser og radiostasjoner).

Nettgymnaset: Spanske artister og kunstnere
Nettgymnasets lenker som omhandler spanske artister og kunstnere.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 27. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant