Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

STILER

Her ligger det lenker til sider hvor det er mulig å laste ned stiler og lignende. Husk at det ikke er særlig smart å levere inn en kopi i ditt eget navn! Lærere kan også gå inn på disse sidene og se hva som ligger der! Bruk sidene som en kilde til inspirasjon til når du selv skal skrive stil, eller tips når du står fast på en oppgave.

Det er norske stiler det er lenket til på denne siden. Gå til siden for "engelsk" eller et annet språk for å finne flere lenker til stiler på dette språket!

The Essay Organization
Skolestiler på bokmål og nynorsk.

Norsk Skoleforum
En mengde stiler, sortert etter mange ulike kategorier. Nettstedet inneholder også naturfagsrapporter.

StudentTorget
Søk etter stiler og oppgaver innen mange kategorier.

Anders sin skoleside
Inneholder en del stiler i tillegg til noen naturfagsrapporter.

Dikt & noveller og skolestiler
Ania & Kaja viser oss sin samling av selvskrevne dikt, stiler og noveller.

hermie's Dungeon
Blant annet noen stiler.

Foredrag
Noen foredrag.

Skolehjørnet
Noen stiler mm. Nettstedet har mange døde lenker.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant