Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

ANDRE SKOLESIDER

Skoleprosjekter
Nettstedet skal hjelpe skoleelever med å finne ideer til prosjekter.

Komfug - Kommunalt foreldreutvalg (Kristiansand)
Kommunalt foreldreutvalg for foreldre i grunnskolen i Kristiansand har sine egne nettsider med mye interessant stoff, som blant annet nyheter og lenkesamling. Her kan det være mye av interesse også for folk fra andre kommuner.

Utdanning.net
Utdanning.net er en privat drevet informasjonsportal for elever og studenter, med informasjon om utdanningstilbudet i Norge.

Utdanning.no
Utdanning.no er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen er etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet og inngår som en del av Nasjonalt Læringsnett.

forskning.no
Nettstedet forskning.no har nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om mange temaer innen forskning. Nettstedet fokuserer på aldersgruppen 15 år og oppover. Blant annet flere universiteter og høyskoler står bak forskning.no.

Fiskeriutdanning.no
Fiskeriutdanning.no er en utdanningsportal som inneholder relevant informasjon for de som er interessert i utdanning innenfor fiskeri og havbruksnæringa. Nettstedet inneholder også en kursdatabase og en database med relevante læremidler.

Din Utdanning
Dette nettstedet er for elever som skal begynne på, går på, og nettopp har avsluttet videregående skole. Her gis det råd og informasjon om regler som gjelder, og det er også mulig å stille spørsmål.

Barnas Landskap
Barnas Landskap er et nettsted som tar for seg skolens utemiljø, uteskole, grønne skoler, barn og ungdoms medvirkning i planlegging, og arkitektur i undervisningen. Det har haugevis av lenker til artikler og andre relaterte nettsteder. Nettstedet inneholder en del engelsk, men mange av lenkene fører til stoff på norsk.

Bergen skolemuseum
Bergen skolemuseum som åpner dørene på nytt i løpet av året (2001), har en over 100 år gammel historie. Museet har blant annet en søkbar billedbase over en plansjesamling, foreløpig på omlag 800 plansjer.

Temaweb
Temaweb er beregnet for grunn- og videregående skole, der målsettingen er å gi elever og lærere hjelp til å jobbe tverrfaglig med tema- og prosjektarbeid. Temaweb sentrerer seg om fagene historie, norsk (litteratur), kunst og design (kunst og håndverk) og musikk. På Temaweb finner du dette presentert variert gjennom lærestoff, bilder, lydfiler og videosnutter. Temaweb skiller mellom Norge og Verden, for at også sammenhengen her skal komme godt fram.

StudentTorget
StundentTorget henvender seg til studenter og skoleelever.

Skoleveven, Kongsberg - Numedal
En skoleside spesielt beregnet på skolene i Kongsberg - Numedal.

Skoleplassen
Et nynorsk alternativ til Skolehjelperen med blant annet lenker og skolenyheter.

NettGymnasets lenkesamling
En velfylt lenkesamling mest beregnet for den videregående skolen.

Spesialpedagogikk og IKT
En hjemmeside innen spesialpedagogikk og IKT, der syn og hørsel er vektlagt.

Skolenettet
Informasjon om skolen til lærere, ansatte i skoleverket, elever, foreldre og andre interesserte.

Læringssenteret
Læringssenteret er en sammenslåing av Nasjonalt læremiddelsenter og Eksamenssekretariatet. Skal styrke den innsatsen som skjer lokalt for å utvikle kvaliteten på opplæringen i skoler og lærebedrifter.

Alex
Aftenpostens side om utdanning; med nyheter, bokanmeldelser og arkivsøk.

Kunnskapsnettet
Nettstedet for de som arbeider med videregående opplæring i Norge.

Ressurssenteret for IT
For grunnskolen i Buskerud, Vestfold og Telemark.

E4u
Education for you (E4u) er et nettsted for informasjon om og kommunikasjon innen utdanning.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 19. september 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant