Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

LÆREPLANER

Sjekk også ut de ulike fagsidene for å finne læreplaner spesielt for disse fagene!

Læreplan for grunnskolen på engelsk
Her kan læreplanen (L97) for grunnskolen leses på engelsk: "The curriculum for the 10-year compulsory school".

Læreplan for grunnskolen
Her kan læreplanen (L97) for grunnskolen leses eller lastes ned i Word-format.

Læreplan for grunnskolen for døve
Her kan læreplanen (L97) for grunnskolen for døve leses.

Læreplan for norsk som andrespråk
Her kan læreplanen (L97) for norsk som andrespråk for språklige minoriteter leses.

Læreplan for videregående opplæring
Her kan læreplanen for videregående opplæring leses.

Veiledning for videregående opplæring
Her kan veiledning for ulike fag i den videregående opplæringen leses.

Det samiske læreplanverket for grunnskolen
Her kan de samiske læreplanene for grunnskolen leses.

Det samiske læreplanverket for videregående opplæring
Her kan de samiske læreplanene for videregående opplæring leses.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant