Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Arbeiderpartiets skolepolitikk 2001

I skolen møtes barn med ulik bakgrunn og ulike erfaringer. Her lærer de av og om hverandre. Derfor vil Arbeiderpartiet jobbe for en felles skole med god kvalitet. Undervisning og skolebøker i grunnskolen er kraftig forbedret de siste årene, nå er det på tide å pusse opp og bygge om skolebygninger slik at det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre. Og vi vil sørge for at skolen blir helt fri for egenandeler. Ingen skal stenges ute fra klasseturer eller leirskole fordi de ikke har råd til å betale egenandel, ingen skal betale for bøker og annet viktig skolemateriell. Vi har startet arbeidet med å gjøre skolebøkene i videregående skole gratis. For å sikre rekrutteringen til læreryrket, har vi økt lærerlønningene med 30 000 kroner i gjennomsnitt.

Arbeiderpartiet har foreslått omfattende reformer i høyere utdanning som skal gi økt kvalitet på undervisning og forskning. Studentene får 1000 kroner mer i støtte i måneden, og stipendandelen øker fra om lag 30 prosent til over 39 prosent. Stipendet utbetales ved at deler av lånet omgjøres til stipend når studenten har fullført studiet det er søkt om støtte for. Samtidig vil vi innføre tettere oppfølging av hver enkelt student, og eksamenspresset blir mindre fordi studentene skal få jevnlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt gjennom hele studieåret.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Arbeiderpartiet mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant