Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Kristelig Folkepartis skolepolitikk 2001

Den offentlige skole skal fortsatt ha en kristen formålsparagraf.

Alle skal, uavhengig av økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller, sikres et likeverdig skoletilbud.

Med utgangspunkt i foreldreretten må friskoler basert på et livssynsmessig og/eller pedagogisk alternativ sikres en stabil og uavhengig plass i utdanningssystemet.

KrF vil videreføre enhetsskoleprinsippet.

KrF vil beholde karakterene på ungdomsskoletrinnet. Vi vil gjøre forsøk med vurdering uten karakter for å finne ut i hvilken grad karakterer styrer lærerens valg av stoff og arbeidsmåte, påvirker samarbeidet mellom elever, eller gir signal til elevene om hvilken del av lærestoffet som er viktigst.

KrF vil legge til rette for at grendeskolene kan overleve.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Kristelig Folkeparti mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant