Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Kristent Samlingspartis skolepolitikk 2003

Nettsted: www.ksnettavis.no
E-post: mailto:oenand@online.no
Skolepolitisk talsmann/talskvinne: ?, e-post:

Ved å klikke seg litt rundt på Kristent Samlingspartis nettsted, er følgende sakset:

Vi har fått en skole som forfører våre barn til hedenskap og hor.

Vi vil ha en bibelbasert kristen oppseding av barn og ungdom, men med respekt for foreldreretten og religionsfriheten.

Kristendomsundervisningen i skolen må gjenreises til en bibelsk standard.

Alle barn som har foreldre som bekjenner seg til den evangelisk-lutherske religion skal oppdras og undervises i overensstemmelse med denne. Andre barn skal kunne få fritak fra en konfesjonsbundet forkynnende kristendomsundervisning, men alle norske barn skal ha en grundig orientering om hva kristendom er.

Skolen må i sin kristendomsundervisning lære bibelsk kristendom. Den bibelske åpenbaring må også være det fundament som skolens undervisning i alle fag hviler på.

KS ønsker økonomisk støtte til enhver privatskole som har kristen formålsparagraf, og eller holder faglige mål. Vi går også inn for støtte til hjemmeundervisning. Tilsynslærer skal godkjennes av foreldrene.

Kilde: Kristent Samlingspartis nettsted.

Les hva Kristent Samlingsparti mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant