Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Kristent Samlingspartis skolepolitikk 2001

Samfunnet har rett til å stille visse minimumskrav til barnas og de unges opplæring og oppseding. Men egentlig er det foreldrene som har den Gudgitte retten til å bestemme barnas oppseding og utdannelse. Derfor vil Kristent Samlingsparti energisk forsvare foreldrenes rett til å velge mellom offentlig skole, privat skole eller hjemmeundervisning. De offentlige bevilgningene til skoleverket skal følge elevene, slik at elevene kan "kjøpe opplæring" der de ønsker, slik at det blir full valgfrihet.

Jesus Kristus, som har bevist at han er Guds veldige Sønn ved å stå opp fra de døde, sier: "Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp." (Matt. 18,6.) Kristendommen skiller seg fra alle religioner og livssyn ved at den bygger på fakta. Derfor slår Grunnlovens § 2 og § 112 fast at kristendommen alltid skal være statens offentlige religion og at det store flertallet av foreldre har plikt til å gi barna sine kristendomsopplæring. En forutsetning for Den norske kirkes dåpspraksis er at barna skal få kristendomsopplæring. (Matt. 28, 20.) Ved dåpen har foreldre og faddere svart ja på spørsmålet: "Vil dere at dette barn skal opplæres i den kristne forsakelse og tro?" Det er derfor en forbrytelse av norske myndigheter å nekte å la barna lære på skolen at Jesus er Veien, Sannheten og Livet! Det er også en forbrytelse å forføre barn og unge ved å innbille dem at bibelkritikken og utviklingslæren har basis i virkelighetens verden. Når man forteller barna eventyr, som utviklingslæren faktisk er, bør de også bli gjort oppmerksomme på at det er eventyr!

Den offentlige skolen skal altså være en kristen skole, men det skal være full religionsfrihet. Barn som ikke er medlemmer av Den norske kirke, men som likevel vil gå i den offentlige skolen, skal enten få annen evangelisk kristendomsopplæring, eller følge et ikke-forkynnende kunnskapsfag i kristendom.

Prevensjonsundervisning og danseundervisning skal tas ut av den offentlige skolen.

Undervisningsplikten skal ikke starte før eleven har fylt 7 år. For øvrig går Kristent Samlingsparti også inn for en rekke andre tiltak som kan forbedre skolen.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Kristent Samlingsparti mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant