Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Miljøpartiet De Grønnes skolepolitikk 2001

Dagens systemer for utdanning er i altfor stor grad innrettet på å understøtte vekst- og konkurransesamfunnet. En skole bør være et sted der alle barn med sine ulike forutsetninger og fra ulike miljøer skal oppdras til å leve sammen og ha respekt for hverandres egenart.

Skolen må aldri få lov til eller bli tvunget til å ta over foreldrenes rolle. Den skal i samarbeid med hjemmet være en støtte for og forlengelse av foreldrenes oppdragelse.

Småbarnsforeldre må ha rett til å gi sine barn andre alternativer enn skolestua. Institusjonene har ikke, og bør ikke ha, monopol på læring og oppdragelse.

Undervisningen må være en vekselvirkning mellom teori og praksis og gi elevene kunnskap som er forankret i virkeligheten. Skolen må ikke ta barna bort fra, men bringe dem inn i naturen og samfunnet.

Det må ikke gis karakterer i grunnskolen.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Miljøpartiet De Grønne mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant