Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Senterpartiets skolepolitikk 2003

Nettsted: www.senterpartiet.no
E-post: epost@senterpartiet.no
Skolepolitisk talsmann: Rune J. Skjælaaen, e-post: rune.skjalaaen@stortinget.no

I Senterparties "Valgplattform 2003" sier partiet følgende om utdanning under overskriften "Skole, omsorg, helse, kultur og miljø":

* Styring og finansiering av skolen skal være et offentlig ansvar. Den offentlige skolen skal være et tilbud til alle med privatskolene som et supplement basert på alternativ pedagogikk, ikke som alternativ i konkurranse med offentlig skole.

* Mangel på fysisk aktivitet er i ferd med å forårsake en ny norsk folkesykdom. Økt fysisk fostring hos befolkningen og spesielt gjennom økt satsing på fysisk aktivitet i skolen, må bli en prioritert oppgave.

Senterpartiet sier også under overskriften "En skole for kunnskap og skaperevne":

Senterpartiet vil at skolen fortsatt skal være en fellesskapsarena der barn og unge fra ulike miljø og med ulik sosial bakgrunn møtes for å få kunnskap, og for å utvikles som mennesker. Senterpartiet vil at skolen også skal være sentral i oppvekstmiljøet; som en miljøskaper og samlingsplass utenom skoletid. Derfor må kommunene kunne beholde et desentralisert skolemønster og stabile kretsgrenser. Senterpartiet vil at styring og finansiering av skolen skal være et offentlig ansvar. Den offentlige skolen skal være et tilbud til alle, med privatskolene som et supplement basert på alternativ pedagogikk. Privatskolene skal ikke ha som oppgave å konkurrere med den offentlige skolen i et profittbasert system.

Kilde: Hentet fra Senterpartiets nettsted. Sitert fra www.senterpartiet.no/dokumentene/2193/ og www.senterpartiet.no/dokumentene/3170/.

Les hva Senterpartiet mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant